davidhuy 1475 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 29/11/2023

77 nước, 7 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua