davidhuy 1475 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 29/11/2023

24 nước, 1 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua