davidhuy 1475 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 29/11/2023

50 nước, 6 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ