davidhuy 1475 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 29/11/2023

92 nước, 12 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua