davidhuy 1475 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 29/11/2023

66 nước, 10 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua