Quân đen 0 0
davidhuy 1475 0

Kiểu: Cờ úp, 29/11/2023

66 nước, 7 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ