binht21 1516 +24
phungtinh 1697 -24

Kiểu: Cờ tướng, 29/11/2023

72 nước, 6 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua