phungtinh 1673 -24
binht21 1540 +24

Kiểu: Cờ tướng, 29/11/2023

109 nước, 10 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết