binht21 1564 +8
phungtinh 1649 -8

Kiểu: Cờ tướng, 29/11/2023

235 nước, 19 phút : 9 giây

Hòa cờ!