davidhuy 1468 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

29 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua