Quân đen 0 0
davidhuy 1468 0

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

117 nước, 16 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua