phonghue 1537 -13
binht21 1603 +13

Kiểu: Cờ tướng, 30/11/2023

7 nước, 1 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ