Kounle 1514 -17
Colddog 1487 +17

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

17 nước, 2 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua