Colddog 1504 +17
Kounle 1497 -17

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

40 nước, 5 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua