Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

88 nước, 7 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua