Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 30/11/2023

4 nước, 1 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ