Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

9 nước, 0 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua