Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

43 nước, 5 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua