davidhuy 1453 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

76 nước, 9 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua