Kounle 1473 -18
luyentri 1445 +18

Kiểu: Cờ úp, 1/12/2023

45 nước, 5 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua