huongb6 1678 -17
Ngoctri1234 1663 +17

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2023

157 nước, 23 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết