huongb6 1661 -13
subisubi1 1724 +13

Kiểu: Cờ úp, 7/12/2023

39 nước, 2 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ