u232309 1428 +20
Giadinh12 1497 -20

Kiểu: Cờ úp, 8/12/2023

102 nước, 11 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ