huongb6 1689 -20
vitamine 1634 +20

Kiểu: Cờ úp, 8/12/2023

85 nước, 9 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ