Giadinh12 1477 -19
Ngocnghiem 1414 +19

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

16 nước, 1 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua