Ngocnghiem 1433 +19
Giadinh12 1458 -19

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

38 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ