Nam1976 1694 -17
huongb6 1669 +17

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

61 nước, 4 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ