Giadinh12 1468 +12
Xmenhn 1371 -12

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

40 nước, 3 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết