thang1972 1704 +17
covui8x 1735 -17

Kiểu: Cờ úp, 9/12/2023

52 nước, 3 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua