Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

79 nước, 7 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua