Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

54 nước, 4 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua