Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

41 nước, 3 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua