son65 1524 +13
Giadinh12 1467 -13

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

44 nước, 3 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết