Giadinh12 1454 +19
son65 1537 -19

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

48 nước, 3 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết