son65 1518 +13
Giadinh12 1473 -13

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

45 nước, 4 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua