Giadinh12 1460 -13
son65 1531 +13

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

43 nước, 4 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua