son65 1544 +13
Giadinh12 1447 -13

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

56 nước, 4 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết