Giadinh12 1434 +19
son65 1557 -19

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

96 nước, 8 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua