0997800424 1475 -17
Giadinh12 1453 +17

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

57 nước, 3 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết