caothudl 1803 -23
huongb6 1647 +23

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

59 nước, 4 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết