caothudl 1757 +9
huongb6 1693 -9

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

78 nước, 6 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết