Giadinh12 1508 -17
HoangLe36 1497 +17

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

43 nước, 6 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết