thang1972 1705 +19
kiskunkun 1775 -19

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

80 nước, 16 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua