thang1972 1711 +19
kiskunkun 1769 -19

Kiểu: Cờ úp, 10/12/2023

37 nước, 5 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua