Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 14/12/2023

44 nước, 5 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ