Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 15/12/2023

55 nước, 13 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ