na0963225 1359 +15
1101 1348 -15

Kiểu: Cờ tướng, 26/12/2023

64 nước, 12 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết