Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 28/12/2023

16 nước, 2 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ