hung1984 1235 -18
ngochung115 1200 +18

Kiểu: Cờ úp, 12/3/2019

41 nước, 3 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ