Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 29/12/2023

54 nước, 8 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ